Meny
2048097 Plant In Hands Redigerad 4

Samordnad planering - Lifecare


Förvaltningen Samordnad planering syftar till att stödja verksamheterna inom länets 14 kommuner, vars uppdrag är att arbeta med samordnad individuell planering i öppen vård, vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt samordnad vårdplan i samband med psykiatrisk tvångs­vård.

Aktörerna inom Samordnad planering finns inom socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården samt den regionala hälso- och sjukvården (inklusive pri­vata aktörer inom vårdval primärvård).


 


Förvaltningsledare/objektspecialist för kommunerna i länet: 

Ann Wennerkull
Tel: 076-117 34 00
E-post: ann.wennerkull@kfbd.se


Uppdaterades 2023-09-21