Meny
19781906-old-vintage-books-smartphone-and-glasses-on-a-wooden-table.jpg (1)

Utbildning och arbetsmarknad

Området kopplar till kommunernas verksamhet inom samtliga skolformer inom skolväsendet, integration, kompetensförsörjning och arbetsmarknadsfrågor. Här ingår också Streamingtjänst för länets skolor, FoUI Utbildning och Lärande samt kurs- och konferensverksamhet.

Vi deltar i regionala projekt och vi samverkar med regionala aktörer såsom Länsstyrelsen Norrbotten, Region Norrbotten, Luleå tekniska universitet, med flera. En viktig förutsättning för vårt arbete är en god dialog med medlemskommunerna, där våra nätverk med politiker och tjänstepersoner är viktiga.  Regionala projekt, strategiska överenskommelser och framtagande av strategier är viktiga verktyg i arbetet.