Meny

Digitalisering

Norrbottens Kommuner ska verka för att öka användandet av modern teknik i verksamheterna till nytta för invånare, personal och beslutsfattare. För att bygga eSamhället är skolans digitalisering och utvecklandet av välfärdsteknik i kommunala verksamheter prioriterat.

Norrbottens Kommuner

  • Stödjer implementeringen av intentionerna i Regional Digital Agenda, Strategin för eSamhället och andra nationella strategier för eSamhället och andra nationella strategier för e-utveckling.
  • Arbetar för en sammanhållen IT-strategi för kommunala verksamheter.
  • Samordnar aktiviteter med eNämnden, IT Norrbotten och andra aktörer inom sakområdet.

eHälsa

Digitalisering i skolan