Meny

Samverkan med universitet och kunskapsmiljöer

Norrbottens Kommuner samarbetar med universitet och andra kunskapsmiljöer samt verkar som en kontaktyta mellan nationella, regionala och lokala aktörer

Ett centralt uppdrag är att vidareutveckla regionala och lokala strukturer för samverkanskapacitet avseende forskning, utveckling och innovation. Ett annat viktigt uppdrag är stärkt samverkan med Luleå tekniska universitet och Umeå Universitet inom kompetensförsörjning och kompetensutveckling.