Meny

Kompetensförsörjning

Norrbottens Kommuner ska öka förutsättningarna för att kommunerna på sikt ska klara kompetensförsörjningen. För att uppnå ökad kompetensförsörjning behöver vi arbeta med olika strategier såsom kompetensutveckling, ökat arbetskraftsutbud och inflyttning/invandring. Innovativa lösningar för ökad kompetensförsörjning kommer att vara en förutsättning för fortsatt regional tillväxt.

Norrbottens Kommuner

  • Följer och stödjer det samarbete som sker inomregionalt inom utbildningsområdet
  • Bidrar till kompetensutveckling och ett utvecklat samarbete inom utbildningsområdet
  • Omvärldsbevakar, informerar, ger kunskap samt initierar samarbeten inom introduktionsinsatserna och inom integrationsområdet i sin helhet