Meny

Aktuell Skolpolitik 28-29 augusti 2024

Datum: 28 augusti 09:00 - 29 augusti 15:00
Plats: Pite Havsbad, Piteå

Reflexivitet och tillit – att leda i ständig förändring. Aktuell skolpolitik är norra Sveriges största konferens inom utbildningsområdet och en viktig mötesplats för politiker och tjänstepersoner. Konferensen arrangeras vartannat år i Norrbotten och vartannat år i Västerbotten. Målgruppen för konferensen är skolpolitiker, skolledare, utvecklingsledare från hela norra Sverige. Årets konferens arrangeras av Norrbottens Kommuner.

Tid
28 augusti kl. 09.45-16.30(Registrering och fika från kl. 09.00)
Gemensam middag på kvällen
29 augusti kl. 08.30-15.00

Program
hittar du här>>

Plats
Pite Havsbad, Piteå

Målgrupp
På Aktuell Skolpolitik möts skolpolitiker, skolchefer, rektorer, skolledare, ansvariga för elevhälsa, kvalitetsarbete, folkhälso- och jämställdhetsarbete och andra som är intresserade av skolutveckling och utbildningsfrågor.

Anmälan
Anmäl dig senast 30 juni 2024 via knapp nedan.

För mer information om anmälan, kontakta:
Linda Lundholm, Norrbottens Kommuner, e-post: linda.lundholm@kfbd.se