Meny

ASI-utbildning 2, 3 september, 5 november 2024 samt 8 april 2025

Datum: 02 september 09:30 - 08 april 16:00
Plats: Sunderby Folkhögskola dag 1 & 2, digitalt dag 3 & 4

Addiction Severity Index (ASI), är ett standardiserat bedömningsinstrument som används för kartläggning av alkohol- och narkotikarelaterade problem och övriga hjälpbehov hos individen.

Datum och tid

Måndag 2 september 2024 kl. 09.30 (fika serveras från kl. 09.00), avslutas ca kl. 16.30.
Tisdag 3 september 2024 fortsätter utbildningen kl. 08.30 och avslutas ca kl. 15.30.
Dag 3 genomförs digitalt, tisdag 5 november 2024, start kl. 08.30, avslutas kl. 16.00.
Dag 4 genomförs digitalt, tisdag 8 april 2025, start kl. 08.30, avslutas kl. 16.00.

Plats
Sunderby Folkhögskola, Luleå
(Dag 3 och 4 genomförs digitalt)

Målgrupp
Personal som i sitt arbete möter personer med missbruks- och beroendeproblematik, utreder problematiken och planerar vårdinsatser.

Utbildare
Jennie Akdeniz och Åsa Fjällström
Regionala utbildare i ASI genom Socialstyrelsen

Avgift
3 800 kr/deltagare exkl.moms för kommun- och regionanställda. Övriga 5 000 kr exkl. moms.
I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch under de fysiska utbildningsdagarna.

Var och en som behöver resor och logi ombesörjer bokning av detta samt fakturering på egen hand. 

Sista dag för anmälan
Sista anmälningsdatum är 2 augusti 2024.

Antalet platser är begränsat till max 15 deltagare. En fördelning av utbildningsplatser kan komma att ske mellan de intresserade verksamheterna. Hemuppgift medföljer att göras mellan utbildningstillfällena, beräknad tid ca 4 timmar.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen, alternativt byta datum vid för få antal deltagare.

Anmälan är bindande efter 2 augsti2024, men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

För övrig information kontakta: Linda Lundholm på Norrbottens Kommuner, e-post linda.lundholm@kfbd.se