Meny

Hållbara städer och samhällen – en kostnadsfri workshopserie om inkluderande social samhällsplanering i norr, 15 april, 19 september och 19 november 2024

Datum: 23 juli 00:00 - 19 november 12:00
Plats: Digitalt

Med stora globala samhällsutmaningar och samhällsomvandlingar i norra Sverige blir frågor om socialt hållbart samhällsbyggande viktiga. Hur skapar vi förutsättningar för samhällen med goda levnadsvillkor och livsmiljöer som främjar invånarnas hälsa och välmående?

Välkommen till en digital, kostnadsfri workshopserie tillsammans med forskare vid Umeå universitet. Ett tillfälle för ömsesidigt kunskapsutbyte samt möjlighet att knyta kontakter och skapa nätverk mellan din verksamhet och Umeå universitet.

  • Det är enkelt att delta – du behöver inga förkunskaper
  • Du kan delta i alla eller enstaka workshoppar 
  • Du kan förbereda dig genom att i förväg se våra informationsfilmer (frivilligt)
  • Du kan påverka innehållet genom att skicka in frågor i förväg (frivilligt)

Varje workshop inleds med en föreläsning med extra fokus på de frågor som har mailats in från er. Därefter finns tid för dialog och reflektion, både mellan er deltagare och tillsammans med forskarna.

Tid  
15 april, 19 september, 19 november kl. 09.00-12.00

Plats
Digitalt

Målgrupp
Tjänsteperson eller beslutsfattare anställd i någon av Norrbottens kommuner

Program för workshopparna
Samtliga workshoppar är kl. 09.00-12.00

  • 15 april Planeringsprocesser som främjar delaktighet och folkhälsa. Socialt kapital och kollaborativa praktiker som exempel med forskarna Malin Eriksson och Urban Markström 
  • 19 september Nyanländas förutsättningar på bostadsmarknaden; bostadssituationer, segregationsrisker och social integration med forskarna Simone Scarpa och Eva Wikström
  • 19 november Socialt hållbar och inkluderande planering av våra samhällen i norr – vad ser vi för utmaningar och möjligheter? Workshop och paneldialog med forskarna Malin Eriksson, Urban Markström, Simone Scarpa och Eva Wikström

Avgift
Kostnadsfritt

Anmälan
Anmäl dig via knappen nedan
Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för få antal deltagare.

För mer information om anmälan, kontakta:
Linda Lundholm, Norrbottens Kommuner
e-post: linda.lundholm@kfbd.se