Meny

Norrbottens Kommuner anser att Länsstyrelsen fortsättningsvis ska ansvara för upplåtelsen för jakt och fiske på statens mark

 

Norrbottens Kommuner har svarat på Renmarkskommitéens delbetänkande med förslag på ny upplåtelsemodell. Utredningen berör statens mark ovan odlingsgränsen och främst länets fjällkommuner men det påverkar även hela länets befolkning och dess möjlighet att bedriva jakt, fiske och med det ett aktivt friluftsliv. Norrbottens Kommuner konstaterar i sitt yttrande att det behövs betydligt vidare konsekvensanalyser för att undersöka hur olika förslag påverkar platsernas utveckling och olika grupper av människor, både socialt, kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt därtill kopplat till aktuell forskning. Detta inkluderar exempelvis företagare inom skogs- och besöksnäringen samt privatpersoner som ägnar sig åt jakt och fiske, oavsett om de tillhör en sameby, är samer utan egna renar, tillhör majoritetsbefolkningen eller tillhör någon annan grupp.

 

Läs remissvaret här.

Läs pressmeddelandet här.

10 Jun 2024