Meny
230418 Modellen Webb Forenklad

Jämställda kommuner i norr

Jämställda kommuner i norr är en webbplats som samlar erfarenheter och lärdomar från ett treårigt utvecklingsarbete i fem norrbottniska kommuner; Kalix, Jokkmokk, Haparanda, Gällivare och Övertorneå. Utvecklingsarbetet "På väg mot jämställda och attraktiva kommuner", pågick mellan 2018-2021, och genomfördes i samverkan med Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet.

Processmodell för jämställdhet är ett av de viktigaste resultaten av utvecklingsarbetet och har tagits fram tillsammans med deltagande kommuner. Modellen består av 6 moduler och den kan användas på alla nivåer i en kommun; i politiken, i förvaltningen och i verksamheterna. Den är även tillämpbar i utvecklingsarbete generellt.

Processmodell för jämställdhet

Utvecklingsarbetet har även genererat lärdomar kopplat till processmodellens olika moduler. Lärdomarna har omvandlats till ett material som finns att ta del av i olika format; filmer, rapporter, citat från verkligheten samt frågeställningar som kan vara viktiga i arbetet i varje modul.

Materialet finns att tillgå i menyn till vänster om du använder din dator. Om du använder din mobil är menyn längst ner på sidan. (Observera att menyn till vänster endast är tillgänglig när du använder din dator)

Filmer

Filmen Jämställdhetsarbete i Norrbotten sammanfattar utvecklingsarbetet på 90 sekunder.

Övriga tre filmer är inspelningar av de webbinarier som ägde rum under utvecklingsarbetets slutfas, där centrala lärdomar och slutsatser presenterades.

Jämställdhetsarbete i Norrbotten

Rapporter

För att tillvarata lärdomar från tidigare forskning har Luleå tekniska universitet bidragit med ett kontinuerligt kunskapsstöd till utvecklingsarbetet. I denna rapport presenteras den sammantagna analysen av utvecklingsarbetet, baserat på samtal, deltagande observationer och skriftliga dokument. Rapporten inleds med lärdomar från tidigare forskning om könsmönster och jämställdhetsinsatser. Därefter beskrivs utvecklingsarbetet i de norrbottniska kommunerna och analyseras i ljuset av tidigare forskning

Forskningsanalys, Malin Lindberg 2021


 

Meny för mobilvy